Konu Başlıkları

Konu Başlıkları

- Temel Kavramlar, Tanımlar
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) ile ilgili standartlar
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Alanları, Teknik ve Mimari Donanım
- Havalandırma
- Dekontaminasyon İşlemlerinde ve Buhar Üretiminde kullanılan Su ve Özellikleri
- Mikroorganizmalar
- Enfeksiyon etkenleri, Sıfır Enfeksiyon için sıfır tolerans
- Enfeksiyon kontrol Önlemleri
- Hukuki Sorumluluklar
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Ekibi, Görev ve sorumlulukları, Eğitimleri
- Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) Koruyucu Kıyafetler*
- Çalışan Güvenliği ve Sağlık Kontrolleri
- El Hijyeni*
- Cerrahi aletler ve Özellikleri
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Ekip Çalışması, İdeal Grup çalışması*
- Kritik Alanların Temizliği
- Resterilizasyon
- Biyosidal Yönetmeliği ve Dezenfektan Aktivite Testleri
- Dezenfektan solüsyonlar ve Ürün Güvenliği
- Dezenfeksiyon, Kimyasal Solüsyonlar ve dezenfeksiyon uygulamaları
- Dezenfektan Direnci
- Dezenfeksiyon Uygulama hataları ve Çözüm Önerileri
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Malzeme Teknik Özellikleri ve Ürünleri Tanıma*
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) Uygulama hataları ve Çözüm Önerileri
- Endoskopi Uygulamaları ve Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Uygulamaları*
- Ağız ve Diş Sağlığında Kullanılan Alet ve Malzemelerin özellikleri
- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Uygulamaları
- Antiseptikler
- Yıkama ve Dekontaminasyonda Kullanılan Solüsyonlar
- Kontamine Aletlerin Merkezi Sterilizasyon Ünitesine (MSÜ) Teslimi, Alet Özelliklerine Göre Yıkama Dekontaminasyon*
- Konsinye (Ödünç) Set ve Malzemeler
- Paketleme*
- Kuru Sıcaklık ve Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi
- Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemi; Etilen Oksit (ETO)
- Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemleri
- Cihaz Yükleme, Boşaltma
- Sterilizasyon basamaklarının İzlenmesi*
- Validasyon
- Kayıt Sistemi
- Steril malzemelerin Depolanması ve Raf Ömürleri
- Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) Olağanüstü Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
- Atıklar ve Atık Yönetimi
- Sunum Hazırlama ve Sunum teknikleri
- Grup Çalışması ve İletişim Teknikleri