Davet

Davet

Değerli Sağlık Profesyonelleri;

Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar 19.yüzyıldan beri önemli bir sağlık sorunudur. Gelişmiş ülkelerde yataklı tedavi kurumlarında tedavi gören hastalarda % 5-10, gelişmekte olan ülkelerde ise çok daha yüksek oranlarda görülmektedir. Bu enfeksiyonların sebep olduğu mortalite, morbidite ve maliyet artışının önüne geçmenin önemli basamaklarından biride etkin dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyondur.

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri yataklı tedavi kurumlarının kalbi niteliğindedir. Bu birimlerde ön temizlik- dekontaminasyon, dezenfeksiyon, asepsi ve sterilizasyon; gelişmiş donanım, yeterli alan, sürekli eğitimden geçen nitelikli personel ve kalite teminatı için sürekli izlenmeyi gerektiren süreçlerin bir araya getirilmesi ve etkin kullanılması ile sağlanacaktır. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla; Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikalı Eğitim Programına eğitim merkezi yetkilendirilmesi amacı ile başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmesi sonucunda Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikalı Eğitim Programı Eğitim Merkezi olarak 28.05.2018 tarihinde bakanlık oluru ile yetkilendirilmiştir.

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Okulu (www.cshderdsaokulu.org) bu sertifika eğitimi 29 Ekim 4 Kasım 2018 tarihleri arasında Budan Termal Otel Afyon da gerçekleştirilecektir. Sertifika programda kontenjanın sınırlı olması nedeniyle katılım ön kayıt sistemiyle yapılacaktır. Konusunda deneyimli eğiticilerle gerçekleştirilecek olan Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Okul programına sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.

Ülkemiz ve sizler için başarılı ve verimli bir sertifika programı olması dileğiyle sevgi ve saygılar.

Muhdedir Caner
Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri
Derneği Başkanı